Cursusinformatie

Inhoud van de cursus

We gaan dit seizoen starten met het programma van Typeworld. Dit online-programma staat middenin de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en heeft een unieke begeleidersmodule. Spelenderwijs wordt letter-voor-letter aangeleerd. Achter de schermen kijkt de docent met de vorderingen mee. De cursus bestaat uit ongeveer 25 lessen van één uur. Hierbij ga ik uit van een gemiddeld aantal lessen die kinderen nodig hebben om het examenniveau te bereiken. Verder komen enige tekstverwerkingsfuncties aan de orde (onderstrepen, vetdrukken, opslaan van bestanden, printen, knippen en plakken, automatische nummering, werken met het spellingsprogramma e.d.) Het tweede deel van de cursus bestaat uit het verhogen van de vaardigheid evenals het indelen en uitwerken van een werkstuk. Veel aandacht wordt geschonken aan het onderdeel nakijken en fouten verbeteren, zowel handmatig als met behulp van het spellingprogramma. De laatste lessen staan in het teken van trainen voor het examen.

 

Huiswerk

Het is belangrijk dat u thuis kunt inloggen via het internet. Uw kind krijgt de eerste les een code mee waar hij/zij dan mee aan de slag kan. Om goed te leren typen is het noodzakelijk dat er elke dag ongeveer een half uur geoefend wordt (5x per week). Gelukkig is het meeste huiswerk leuk om te maken. Het leren typen gaat in spelvorm, waarbij je op je "eigen eiland" gadgets kunt verdienen. Elke week zal er via de Typeworld manager gekeken worden hoeveel de kinderen hebben geoefend. (dit kan alleen de docent). Ook kan het programma worden aangepast aan de behoefte van het kind.

 

Vorderingen

Per 4 á 5 weken wordt bij het nagekeken huiswerk een rapport gevoegd. Dit rapport, ontvangt u via uw mail. Door deze werkwijze hoop ik dat u goed op de hoogte blijft van de vorderingen van uw kind.

 

Dyslexie

Aangezien de eerste lessen de basis vormen voor een goede typevaardigheid, verzoek ik u voor het begin van de cursus mij hiervan op de hoogte te stellen.

 

Lessen

De cursisten worden niet eerder dan 5 minuten voor het begin van de les verwacht. Tijdens de schoolvakanties (van de PCPO-scholen) en op feestdagen is er geen les.

 

Absentie

Indien uw kind niet aanwezig kan zijn verzoek ik u dit telefonisch of d.m.v. een e-mailbericht aan mij te berichten.

 

Kosten en betaling

Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze cursuskosten bedragen € 30 per maand. Deelname aan het CBT examen kost € 27,50. De kosten voor de Typeworld licentie zijn € 17,50 (eenmalig). Betaling kan contant of via de bank.

 

Examen

Ik ben aangesloten bij het CBT (Centraal Bureau Typevaardigheid). Deze vereniging organiseert examens die onder toezicht van Staatsgediplomeerde docenten worden afgenomen.

 

Meer informatie over het examen ontvangt u aan het einde van de cursus.